ITEM METADATA RECORD
Title: De euthanasiewet en de paradox van de ultieme zelfbeschikking
Other Titles: Een medisch-ethische reflectie
Authors: Casteur, Georges ×
Bieseman, Steven
Mortier, Tom #
Issue Date: Mar-2014
Publisher: Peeters Publishers
Series Title: Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek vol:24 issue:1 pages:57-68
Abstract: België kent sinds 2002 een euthanasiewetgeving. In 2013 werd een wetsuitbreiding door de Senaat goedgekeurd zodat ook oordeelsbekwame minderjarigen zouden kunnen opteren voor euthanasie. Als gevolg van een medisch-ethische reflectie komen de auteurs tot het besluit dat de euthanasiewet na elf jaar aan een maatschappelijke evaluatie toe is. De huidige wetgeving biedt geen veiligheidswaarborgen inzake misbruiken en blijkt het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt in het gedrang te brengen. Wij zijn van mening dat de Belgische euthanasiewet nood heeft aan een herziening met het inbouwen van sluitende controlemechanismen en uitvoeringsmodaliteiten zodat artsen opnieuw hun eindverantwoordelijk kunnen opnemen. In deze bijdrage wordt de wet kritische geëvalueerd en wordt de noodzaak tot een euthanasiewet niet alleen in vraag gesteld door te wijzen op het feit dat de wet in de praktijk niet deugdelijk werkt, maar ook door te wijzen op een andere manier om met lijden aan het levenseinde om te gaan.
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Health and Technology - UC Leuven
Teacher Training, Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Casteur - Bieseman - Mortier.pdf Published 231KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.