ITEM METADATA RECORD
Title: Vrijetijdsbesteding in Vlaanderen. Een sociologisch onderzoek bij de actieve Nederlandstalige bevolking van België
Authors: Van Mechelen, F
Claeys, Urbain
Dumon, Wilfried
Goedleven, Edgard
Van den Bosch, Jos
Verhoeven, Jef
Issue Date: 1964
Publisher: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling
Abstract: In 1962 werd een representatieve steekproef van 1818 Vlamingen tussen 21 en 65 jaar ondervraagd over de besteding van hun vrije tijd. Dit was het eerste onderzoek over vrijetijdsbesteding in Vlaanderen van deze omvang. Zij werden ondervraagd over hun beschikbare vrije tijd, hun arbeidstijd en wat zij deden tijdens die vrije tijd. In de studie van de vrijetijdsbesteding kwamen de volgende thema’s aan bod: musiceren en muziek beluisteren, lezen, bibliotheekbezoek, radio beluisteren , TV kijken, bezoek aan bioscoop en theater, museumbezoek, kijken naar sport en zelf sporten, hobby’s, familiebezoek, bezoek aan café of restaurant, het verenigingsleven, studie na de arbeid, vakantie, taakverdeling in het gezin, en wensen in verband met de vrijetijdsbesteding. In dit boek wordt enkel gerapporteerd over de vrije tijd en de vrijetijdsbesteding en welke verschillen er te vinden zijn tussen mannen en vrouwen, en tussen de geografische milieus. In deel 2 van dit boek wordt er verder gerapporteerd over de verschillen in vrijetijdsbesteding tussen leeftijdscategorieën, socio-professionele categorieën en de opleidding van de respondenten. Het is misschien nuttig erop te wijzen dat in 1963 de onderzoekers niet beschikten over de statistische programma’s waar de hedendaagse onderzoeker nu over beschikt.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Vrijetijdsbesteding in Vlaanderen.pdfOA article Published 19515KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.