ITEM METADATA RECORD
Title: Betere profilering van het vernieuwde lectionarium dor meerdere standplaatsen vor de proclamatie van de Schrift. 50 jaar Vaticanum II - Liturgische oecumene in de maak
Authors: Mc Carthy, Daniel # ×
Issue Date: Nov-2013
Publisher: Manu Van Hecke ocso
Series Title: De Kovel vol:30 pages:79-87
Conference: Societas Liturgica edition:2013 location:Würzburg date:5-10 August 2013
Abstract: Het succes van het sinds Vaticanum II herziene lectionarium, dat niet alleen in de volkstaal is opgesteld maar ook door vele kerken van verschillende denominaties wordt gedeeld, biedt een kans om de plek van voorlezing en
verkondiging in de liturgie te herbepalen. Volgens benedictijn en liturgist Daniel McCarthy leidt het geen twijfel dat de kennis van de traditie van de tijd voor de Reformatie een meer bewuste en actieve deelname aan de liturgie zou kunnen bevorderen. Dit is wat je zou kunnen noemen: liturgische oecumene door de herontdekking van de gemeenschappelijke wortels.
Description: translation/vertaling: Dirk Hanssens
ISSN: 1784-5653
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.