ITEM METADATA RECORD
Title: Randvoorwaarden voor een betere samenwerking tussen huisartsen: wat is de mening van de beroepsgroep ?
Authors: Grouwels, Danielle ×
Goedhuys, Jo
Heyrman, Jan #
Issue Date: 2003
Series Title: Huisarts Nu vol:32 issue:1 pages:9-15
Abstract: De meeste huisartsen beseffen het nut en de voordelen van samenwerken. Maar welke randvoorwaarden zijn er nodig om van samenwrking een succes te maken ? In opdracht van het Ministerei van Volksgezondheid werd in 2001 een 200-tal huisartsen hiervoor bevraagd. Een forfaitairbetalingssysteem voor de niet-prestatiegebonden taken wordt door 63,6% van hen als essentieel geacht om goed te kunnen samenwerken. Ook logistieke ondersteuning, delgeijk infrastructuur, geregeld overleg, goede taakafspraken, gemeenschappelijke visie en doelstellingen rond huisartsengeneeskunde en praktijkvoering en ten slotte wederzijds respect en vertrouwen zijn belangrijke pijlers van een goede samenwerking.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
DGJGJHhanu2003.pdfmain article Published 2177KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.