ITEM METADATA RECORD
Title: Van solo-arts naar team-arts. Samenwerking en management in duo-en groepspraktijken
Authors: Grouwels, Danielle ×
Goedhuys, Jo #
Issue Date: 2001
Series Title: Huisarts Nu vol:30 issue:1 pages:22-7
Abstract: Op de eerste lijn worden steeds meer groepspraktijken, associaties en samenwerkingsverbanden opgericht. Hierbij komen heel wat aspecten kijken: welke visis heeft de groep op de praktijk, hoe verloopt de communicatie, hoe richt men de praktijk in, wat zijn de financiële en juridsche complicaties...? Vanuit verschillende disciplines(organisatiepsychologie, bedrijfseconomie, geneeskunde,...) moeten hiervoo oplossingen worden gezocht. Sinds een drietal jaar is het ICHO bezig met het uitwerken van een opleidingspakket over deze verschillende aspecten van het management van samenwerkingsverbanden. Dit pakket werd het voorbije academiejaar reeds in de opleiding van hibo's en praktijkopleiders aangeboden.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
DGJGhanu2001.pdfmain article Published 1887KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.