ITEM METADATA RECORD
Title: Het Verpleegkundig Preventieconsult
Authors: Smeets, Miek ×
Ronse, Janneke
Van Linden, Annelies
Seuntjens, Lieve
Aertgeerts, Bert #
Issue Date: 2013
Publisher: Domus Medica
Series Title: Huisarts Nu issue:42 pages:249-253
Abstract: ACHTERGROND
In de forfaitaire groepspraktijk ‘De Bres’ werd als praktijkverbeterend project het preventieconsult, op basis van de Gezondheidsgids van Domus Medica, gedelegeerd aan de praktijkverpleegkundigen.
DOELSTELLING
De preventieve zorg voor de patiënten verbeteren en systematischer aanpakken.
METHODE
Tijdens een voorbereidende fase werd een protocol opgesteld
en opleiding gegeven. Er vond een proefinterventie plaats en een voor-en nameting. De statistische analyse gebeurde met SPSS.
RESULTATEN
55 patiënten kwamen op preventieconsult tijdens de 12 weken
durende interventie. Persoonlijke aanspreking door de arts bleek de meest effectieve methode om patiënten uit te nodigen voor hetverpleegkundig preventieconsult. Het consult duurde gemiddeld 30 minuten. De verwerking in het EMD nam gemiddeld 13 minuten in beslag. Alle vooropgestelde SMART-doelen werden bereikt. De patiënttevredenheid was groot.
BESLUIT
Het verpleegkundig preventieconsult bleek een succesvolle
praktijkverbeterende interventie, die gepaard ging met een hoge patiëntentevredenheid.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
h42_5_13_het_verpleegkundig_preventieconsult[1].pdf Published 431KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.