ITEM METADATA RECORD
Title: Volgtijdelijkheid: een genuanceerd verhaal voor student en onderwijsinstelling
Authors: Vuylsteke, Carline # ×
De Lange, Christel
Tummers, José #
Issue Date: Jan-2014
Series Title: Thema: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management vol:2014 issue:1 pages:44-49
Abstract: Zijn studenten gebaat bij de flexibiliteit van het hoger onderwijs-systeem? Het departement Economisch Hoger Onderwijs van de Katholieke Hogeschool Leuven onderzocht de wenselijkheid van restricties op de samenstelling van jaarprogramma’s van professionele bachelors, zowel kwalitatief (invoering van volgtijdelijkheid) als kwantitatief (beperking van de studieomvang voor combistudenten). De resultaten geven een gemengd beeld. Sommige restricties blijken nuttig, andere lijken dan weer de studievoortgang van de student te belemmeren. Een individuele aanpak met onderbouwd studieadvies blijft hoe dan ook essentieel.
ISSN: 1380-7110
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Business and Management Studies - UC Leuven
Quantitative Lexicology and Variational Linguistics (QLVL), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.