ITEM METADATA RECORD
Title: Kwetsbare vrije tijd? Uitdagingen voor emanciperend jeugdbeleid
Other Titles: Uit de marge Jaarboek 2013
Editors: Mathijssen, Carmen
Loopmans, Maarten
Crivit, Robert
Issue Date: 2014
Publisher: Acco
Series Title: Uit de marge vol:1
Abstract: Nog niet zo lang geleden leefden we met de belofte van steeds meer vrije tijd. De werkweek zou alleen nog maar korten, de tijd vrij voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Kinderen en jongeren zouden opgroeien in een quasi zorgeloze wereld. De welvaartsstaat was op weg om alle tegenstellingen te overwinnen.

Vandaag is het roer om. Wie werkt, krijgt ingeprent dat het langer, harder en goedkoper moet. Wie niet werkt, ervaart groeiende druk om een quasi onvindbare job te zoeken. De welvaartsstaat is nog hoogstens een tijdelijke springplank. Vrije tijd fungeert als zuur verdiende consumptietijd. Of als kans om de eigen inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. Persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie staan vandaag onder druk.

De strijd om de tijd is vandaag even reëel als onzichtbaar. Niemand blijft buiten schot. En kinderen of jongeren al helemaal niet. De risicozone heeft zich uitgebreid tot de vrije tijd. Jongeren ondervinden toenemende druk om cv’s te pimpen via stages, engagementen en andere “nuttige” vrijetijdsbesteding. Consumptiedruk benadrukt sociale ongelijkheden. En sommige niet-consumptieve vormen van vrijetijdsbesteding, zoals “rondhangen”, krijgt de stempel “storend”.

Voor welke keuzes staat jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie? Welke kansen zien we voor een emanciperende praktijk? Hoeveel ruimte krijgt een emanciperend beleid?
ISBN: 9789033493645
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Education and Society
Division of Geography & Tourism

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
kwetsbare_vrije_tijd_-_9364_-_29-01-14_-_inhoud.pdfTable of contents Published 141KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.