ITEM METADATA RECORD
Title: Filippijnse vrouwelijke migranten in België: kwalitatieve analyse van tendensen en praktijken
Authors: Pauwels, Fernando
Wets, Johan
Issue Date: 2012
Publisher: Academia Press
Series Title: Samenleving en toekomst
Host Document: Vrouwen in hedendaagse migraties / Femmes dans les processus migratoires contemporain pages:107-132
Article number: 3.3
Abstract: Dit boek focust zich op crossculturele patronen van vrouwelijke migratie en integratie in de Belgische samenleving. Hiermee brengt het onderzoek de feminisering van migratie naar België en de socio-economische positie van vrouwelijke migranten in de Belgische samenleving in beeld. Hoe leiden genderverhoudingen in de herkomstregio en in België tot migratie? En – omgekeerd – hoe wijzigen genderverhoudingen zich doorheen migratieprocessen en -trajecten?

Met de hulp van case studies van vrouwen uit Oekraïne, Rusland, Roemenië, Nigeria, Filippijnen, Brazilië, Bolivia, Colombia en Ecuador en vanuit het perspectief van “migratietraject” of – “carrière”, analyseren de auteurs de veranderingen van “identiteiten” door de tijd heen (zowel voor – na migratie) en dit in de levensdomeinen arbeid en gezin. Het concept van “identiteit” wordt dan een geheel van sociale constructies die vorm krijgen en wijzigen in interactie met de directe omgeving en de ruimere transnationale context.

Dit hoofdstuk heeft de Filippijnse migratie als onderwerp.
ISBN: 9789038219967
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Group Poverty, Social Integration and Migration (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.