ITEM METADATA RECORD
Title: Wat werkt van het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken en het innovatief gedrag van werknemers
Authors: De Spiegelaere, Stan
Van Gyes, Guy
Benders, Jos
Van Hootegem, Geert
Issue Date: May-2013
Publisher: HIVA-KU Leuven
Abstract: Het Nieuwe Werken (HNW) kent een stijgende populariteit in zowel Nederland als België. Het Nieuwe Werken zou leiden tot geëngageerde en productieve werknemers in flexibele organisaties. Verschillend onderzoek wordt aangehaald om dit te staven. Zelden echter, worden alle verschillende aspecten van HNW samen bestudeerd. Een dergelijke analyse kan echter klaarheid brengen over wat werkt van HNW. In dit artikel doen we net dat. We baseren ons op de conceptualisering van HNW door Baane et al. (2010) en kijken naar de relatie van de vier principes van HNW (Tijds- en plaatsongebonden werken, zelfsturend werken, vrije toegang en circulatie van kennis en informatie en flexibele arbeidsrelaties) met het innovatief gedrag van werknemers (IWG). De studie toont aan dat de meeste aspecten van HNW positief bijdragen aan het IWG van werknemers (thuiswerk, autonomie, teamwerk, kennisdeling etc.). Daartegenover staat dat een ander stokpaardje van HNW (glijdende werkuren) geen multivariate relatie kent met IWG. Verder is er een bijna totaal gebrek aan relatie tussen het vierde principe van HNW (flexibele areidsrelaties) en IWG. Meer zelf, deeltijds werken hangt negatief samen met het implementeren van ideeën door werknemers. We stellen ons dus de vraag of het vierde principe van HNW (flexibele arbeidsrelatie) wel op zijn plaats staat in het conceptuele kader.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Research Group Work and Organisation

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
HIVA_WP2013_02_HNW.pdf Published 334KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.