ITEM METADATA RECORD
Title: Noteer niet te snel op bierviltjes...Tussen handelaars kan het bewijs opleveren van een bindende afspraak (noot onder Gent 2 januari 2013)
Authors: Samoy, Ilse # ×
Vandenbussche, Wannes #
Issue Date: Mar-2014
Publisher: Larcier
Series Title: Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent issue:5 pages:324-328
Abstract: De voorrang van het geschrift, neergelegd in art. 1341 BW, geldt niet in handelszaken. In handelszaken is de bewijsvoering vrij. Dat dit vrij bewijs voor (on)aangename verrassingen kan zorgen, bewijst een arrest van het Hof van beroep te Gent van 2 januari 2013 waarin de berekening van het commissieloon van een commissionair bewezen wordt geacht op basis van een verdeelsleutel neergepend op twee bierviltjes.
ISSN: 1781-8079
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for the Law of Obligations
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
I. Samoy en W. Vandenbussche - Noot onder Gent 2 januari 2013.pdf Published 169KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.