ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek en onderwijs inzake gehandicaptenrecht: naar een Kenniscentrum?
Authors: Put, Johan
Issue Date: 2014
Publisher: Leuven Institute for Human Rights and Critical Studies (LIHRCS)
Conference: Studiedag ‘Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: doorwerking in de verschillende rechtstakken. Nieuwe uitdagingen, nieuwe perspectieven?’ location:Leuven date:13 februari 2014
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Institute for Social Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.