ITEM METADATA RECORD
Title: Waar woorden ontbreken, begint de muziek: de kracht van muziek in een therapeutische context
Authors: Foubert, Katrien ×
De Backer, Jos #
Issue Date: 2013
Publisher: Similes Vlaanderen
Series Title: Similes vol:35 pages:24-27
Abstract: Muziek is als kunstvorm in staat om ons te ontroeren, ons op de meest onverwachte momenten emotioneel te raken, ons innerlijk en uiterlijk in beweging te brengen.
Al in de oudheid werden aan muziek specifieke krachten toegeschreven. Denk maar aan het sjamanisme, waar het zingen en spelen van repetitieve ritmes op trommels centraal staat in trance-inducerende en helende rituelen.
Actueel heeft muziek heel wat psychotherapeutische capaciteiten. Muziek biedt immers de mogelijkheid om te raken aan het onuitspreekbare, het onzegbare waarin psychisch lijden vaak gevangen zit. Of zoals de bekende Tsjechische componist Janacek schrijft: “waar woorden ontbreken, begint de muziek. Waar woorden ophouden gesproken te worden, kan de mens niet anders meer dan zingen.”
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Muziek LUCA-Faculteit Kunsten
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.