ITEM METADATA RECORD
Title: De verre herberg
Authors: Segers, Winibert
Bloemen, Henri
Issue Date: 21-Mar-2014
Conference: De ethiek van het vertalen: Studiedag over de ethische aspecten van vertaalbeslissingen location:Antwerpen, België date:31 maart 2014
Abstract: Antoine Berman gebruikt een beeld om de essentie van het vertalen weer te geven: vertaling is een "auberge du lointain". De ethische dimensie van het vertalen lijkt te zijn het verlenen van onderdak aan wat uit de verte, de vreemde, komt. We vragen ons af of dat beeld, dat Berman zelf uit een Troubadourslied ontleend en geïnterpreteerd heeft, wel een passende interpretatie is van de ethische dimensie van het vertalen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Intercultural Transfer, Campus Sint-Andries Antwerp

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.