ITEM METADATA RECORD
Title: Activités des CPAS belges en faveur de l’intégration sociale des migrants: une étude exploratoire
Authors: Pauwels, Fernando
Wets, Johan
Peña-Casas, Ramon
Ghailani, Dalila
Issue Date: 2012
Publisher: HIVA-KU Leuven / Observatoire social européen
Abstract: Dit onderzoek vertrekt van het gegeven dat OCMW ‘s steeds vaker een cliënteel met een migratieachtergrond over de vloer krijgen. De studie gaat daarop in en kijkt hoe de OCMW ’s met deze veranderende instroom omgaan, hoe het beleidsafstemming gebeurt, hoe getracht wordt om optimaal met de nieuwe uitdagingen om te gaan en hoe de veranderende werkbelasting aangepakt wordt.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Poverty, Social Integration and Migration (-)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
activites_des_cpas_belges_en_faveur_de_lintegration_sociale_des_migrants.pdf Published 405KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.