ITEM METADATA RECORD
Title: Vrouwen in hedendaagse migraties / Femmes dans les processus migratoires contemporains
Other Titles: Een analyse van de feminisering van de migratie naar België / Une analyse de la féminisation de la migration vers la Belgique
Editors: Timmerman, Christiane
Martiniello, Marco
Rea, Andrea
Wets, Johan
Issue Date: 2012
Publisher: Academia Press
Abstract: Dit boek focust zich op crossculturele patronen van vrouwelijke migratie en integratie in de Belgische samenleving. Hiermee brengt het onderzoek de feminisering van migratie naar België en de socio-economische positie van vrouwelijke migranten in de Belgische samenleving in beeld. Hoe leiden genderverhoudingen in de herkomstregio en in België tot migratie? En, omgekeerd, hoe wijzigen genderverhoudingen zich doorheen migratieprocessen en -trajecten?

Met de hulp van case studies van vrouwen uit Oekraïne, Rusland, Roemenië, Nigeria, Filippijnen, Brazilië, Bolivia, Colombia en Ecuador en vanuit het perspectief van “migratietraject” of – “carrière”, analyseren de auteurs de veranderingen van “identiteiten” door de tijd heen (zowel voor – na migratie) en dit in de levensdomeinen arbeid en gezin. Het concept van “identiteit” wordt dan een geheel van sociale constructies die vorm krijgen en wijzigen in interactie met de directe omgeving en de ruimere transnationale context.
ISBN: 9789038219967
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBe
Appears in Collections:Research Group Poverty, Social Integration and Migration (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.