ITEM METADATA RECORD
Title: Toekomstperspectieven voor de rechtshandhaving in het octrooirecht. De EU-verordeningen betreffende het Octrooi met Eenheidswerking en de creatie van het ‘Gemeenschappelijk Octrooigerecht’
Authors: De Gryse, Eric ×
Vanovermeire, Vinciane #
Issue Date: Apr-2013
Publisher: Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge issue:4 pages:215-230
ISSN: 0772-8050
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.