ITEM METADATA RECORD
Title: Sociaal-economisch dharma: geschiedenis van het economisch denken in India en China
Authors: De Vylder, Gerrit
Issue Date: 2014
Publisher: Garant
Abstract: De auteur wil het enorme belang van Zuid- en Oost-Aziatische culturen in het ontstaan van het moderne sociaal-economische denken onderstrepen. In een geglobaliseerde wereld waar India en China een steeds belangrijkere plaats gaan innemen is het van essentieel belang om succesvol interculturele communicatie op gang te brengen en te zoeken naar internationaal erkende ethische regels. Een methode om dit te bereiken is het vergelijken van religieuze en filosofische bronnen van het sociaal-economische denken. De Vylder geeft aan dat het Oost-en Zuid-Aziatische denken kan bijdragen tot het kritisch interpreteren van de huidige sociaal-economische crisis maar stelt tegelijk de uniekheid van zowel het Oosten en het Westen in vraag om op die basis universele sociaal-economische waarden te identificeren.
ISBN: 978-90-441-3087-4
VABB publication type: VABB-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Department of International Business, Strategy and Economics (IBSE), Campus Carolus Antwerp
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.