ITEM METADATA RECORD
Title: Het Protocol van Moed getoetst
Authors: Op de Beeck, Hanne
Put, Johan
Issue Date: 17-Mar-2014
Host Document: pages:1-20
Conference: Dialoogmoment Cliëntgebonden overleg welzijn – politie – justitie edition:1 location:Brussel date:17 maart 2014
Abstract: Het ‘Protocol van Moed’ wil een overleg tussen hulpverlening, parket en/of politie mogelijk maken in concrete dossiers van kindermishandeling waar sprake is van een verontrustende situatie en waar één van de actoren uitwisseling van gegevens tussen justitie en hulpverlening een meerwaarde vindt, bijvoorbeeld omdat men op de grenzen van de eigen werking stoot. Door het inbouwen van overlegmomenten, informatie-uitwisselingsmechanismen, risico-inschattingen en afgestemde procedures wil het Protocol van Moed (hierna ook ‘het Protocol’ genoemd) de samenwerking tussen de drie actoren bevorderen. In de evaluatiestudie wordt nagegaan in welke mate het Protocol deze doelstelling kan bereiken, en wat de meerwaarde en beperkingen van dit project zijn.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
LUCAS - Centre for Care Research and Consultancy
Institute for Social Law

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Presentatie Protocol van Moed_dialoogdag uitgebreid.pptx Published 2162KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.