ITEM METADATA RECORD
Title: KeKi’s onderzoek in vogelvlucht. Een overzicht van vier jaar kennisopbouw over kinderrechten voor beleid, praktijk en onderzoek
Authors: Willems, Nele
Lembrechts, Sara
Op de Beeck, Hanne
Vlieghe, Kathy #
Issue Date: 2013
Publisher: Kenniscentrum Kinderrechten vzw
Abstract: KeKi geeft zijn rol als kenniscentrum over de rechten van het kind op verschillende manieren vorm. Het publiceren en uitdragen van eigen wetenschappelijk onderzoek is hiervan een belangrijke pijler. Overwegend horizontale thema’s over hoe het Vlaamse beleid kan voorzien in de realisatie van de rechten van kinderen en jongeren kwamen aan bod. KeKi’s expertise groeide zowel op inhoudelijk als op methodologisch vlak, en de resultaten van eigen onderzoek werden steeds op verschillende manieren gevaloriseerd naar onderzoekers, beleidsmedewerkers en praktijk-actoren toe. In deze overzichtspublicatie wordt een globaal beeld geschetst van zes in (de aanloop naar) de eerste beleidsperiode (2011-2013) gerealiseerde kernprojecten over beleidsagenda’s kinderrechten en jeugd in de EU, het Decreet Rechtspositie Minderjarigen, de JoKER-evaluatie, de visie- en reflectietekst, kinderrechtenindicatoren en thematische zwaartepunten in het Vlaamse kinderrechtenonderzoek. Elke publicatie wordt (1) inhoudelijk gesitueerd op korte inhoud en binnen het bredere kinderrechtendebat. Vervolgens wordt (2) de aanleiding tot het project, (3) de gehanteerde methodologie en (4) de respons en follow-up besproken. Een globale conclusie resumeert de bevindingen in een terugblik, en kijkt tevens vooruit naar de volgende beleidsperiode (2014-2017).
ISBN: 9789074751452
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Brochure_OIV_website.pdf Published 492KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.