You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Met de diversiteit van je klas aan de slag. Dit Ben Ik in Brussel
Authors: Puissant, Brigitte
Algoet, Marlies
Issue Date: 26-Mar-2014
Conference: VELOV-Conferentie edition:2014 location:Mechelen date:26 maart 2014
Abstract: Omgaan met diversiteit is in deze tijden niet evident. We merken bij studenten een kloof tussen de leefwereld van de kinderen in de (groot)stad en hun eigen leefwereld. Bovendien zijn vooroordelen ten aanzien van kinderen met een diverse culturele achtergrond hardnekkig. Brigitte Puissant, docente aan de lerarenopleiding participeerde aan het leven van vijf gezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit leverde een rijkdom aan foto's, audio-opnames en observaties op die verwerkt zijn in verhalen, liedjes, een website met stappenplan voor leerkrachten en kinderen. De verhalen zijn slechts een middel om de leefwereld van de kinderen aan te spreken en die wereld onderwerp te maken van het lesgebeuren. Bijvoorbeeld: de naam van LIa is afkomstig van Cïocerlia ("leeuwerik" in het Roemeens), wat betekent jouw naam? Otman en Flynn gaan met de tram naar school, en jij? enz... Daarnaast is er een educatieve website ontwikkeld waarbij kinderen de verhalen in andere talen kunnen beluisteren en ze verder verwerken via digitale spelen.
In deze interactieve workshop ontdekken we de meerwaarde van dit materiaal voor het versterken van de meervoudige identiteit van kinderen, het aanbieden van herkenbaar beeld en audio materiaal die een afspiegeling zijn van deze diverse maatschappij, het nieuwsgierig worden naar de leefcontext van kinderen, een open en interculturele grondhouding, enz... Eigen (positieve maar ook moeilijke) ervaringen uit de opleiding -met dit materiaal- worden als voorbeeld gebruikt.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs Odisee

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.