You are here: Lirias UC Leuven Algemene Diensten - UC Leuven
ITEM METADATA RECORD
Title: De Masterclass voor lerarenopleiders: ‘Meesterschap²’
Authors: De Wever, Hilde
Adriaenssens, Ann
Carnel, Kristien
De Sadeleer, Ria
Dhert, Stijn
Struyven, Katrien
Issue Date: 26-Mar-2014
Series Title: Ann Adriaenssens, Kristien Carnel, Ria De Sadeleer, Stijn Dhert en Katrien Struyven
Conference: VELOV-Conferentie edition:2014 location:Mechelen date:26 maart 2014
Abstract: ‘Teachers don’t make the difference, it’s the excellence in teachers which makes the difference’ (Hattie, 2005). En dat is wat lerarenopleidingen moeten doen, excellente leraren opleiden: leraren die de diepere betekenis van leren en onderwijzen begrijpen en van daaruit een persoonlijke aanpak ontwikkelen, leraren die vanuit een probleemgevoeligheid en het gepassioneerd zijn door leren en onderwijzen de complexiteit van werken met een klas en leerlingen onderzoeken,leraren die gericht zijn op diepere leerprocessen en groei en uitdaging van iedere leerling. Dit is het meesterschap waartoe we toekomstige leraren wensen op te leiden.
We denken dus dat voor lerarenopleiders ‘Meesterschap²’ (lees: meesterschap in het kwadraat) nodig is vanuit de gedachte dat lerarenopleiders en model dienen te staan voor wat ze onderwijzen aan toekomstige leraars en de nodige kennisbasis moeten hebben om te verantwoorden welke keuzes ze maken en waarom. ‘Leraar-zijn’ situeert zich ook voor hen op het niveau van de identiteit van degene die leraar is.
Dit stelt hoge eisen aan docenten in lerarenopleidingen.
Een opleiding voor lerarenopleiders dringt zich dus op, vanwege de complexiteit van het beroep en vanwege de huidige lacune in het opleidingsveld.
De masterclass voor lerarenopleiders wil een belangrijke bijdrage leveren aan de professionalisering van lerarenopleiders. We willen de lerarenopleiders daarbij benaderen als veranderingsbekwame professionals en een voortdurende interactie faciliteren tussen de beroepsgroep ‘als community’ (o.a. VELOV en andere expertisenetwerken) en de individuele lerarenopleider en zo dragen tot een lerend netwerk.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Departement Lerarenopleiding - Hemelrijk - UC Limburg
Department of Teacher Training - UC Leuven
Studiegebied Onderwijs Odisee
Department: UC Leuven Comenius - Leuven Education College
Algemene Diensten - UC Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.