You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: correspondenten in het zuiden
Authors: Alberts, Ruth
Issue Date: 26-Mar-2014
Conference: VELOV-Conferentie edition:2014 location:Mechelen date:26 maart 2014
Abstract: Het project ‘Correspondenten in het Zuiden’ geeft studenten van de professionele opleidingen binnen de HUB die op buitenlandse stage vertrekken, de kans om te corresponderen met een klas in Vlaanderen of Brussel. Dit project werd voor het eerst opgestart in het academiejaar 2011-2012. Tijdens het eerste jaar lag de focus op toekomstige leerkrachten lager en kleuteronderwijs. Daarna (2012-2013 en 2013-2014) werd het verder uitgebreid, in eerste instantie met studenten secundair onderwijs en ten slotte met studenten van andere professionele opleidingen binnen de HUB (orthopedagogie, sociaal werk, verpleegkunde).
De studenten wisselen ervaringen uit aan de hand van foto’s, beeld- en tekstmateriaal via een digitaal leerplatform (gelinkt aan blogs , facebookpagina, en twitter). Dit jaar maken we ook werk van ‘blended learning’ om de verderzetting van het project mogelijk te maken, zonder veel extra middelen.
De effecten van de correspondentie zijn sterk op velerlei vlakken. Studenten moeten begrijpbare informatie overbrengen voor kleuters, leerlingen van de lagere school of het secundair. Op deze manier staan ze meer stil bij de leefwereld van de kinderen en jongeren daar en worden ze zich bewust van het belang van positieve beeldvorming. Tegelijk versterken contacten tussen Noord en Zuid de verbondenheid over de grenzen heen en komen kinderen en jongeren tot de vaststelling dat er heel wat gemeenschappelijke noden, behoeften, verlangens zijn die ze met elkaar kunnen delen. Dit project doorbreekt op een vrij informele manier heel wat stereotypen en vooroordelen. Studenten krijgen via vorming een didactisch doordachte stappenplan mee om dit correspondentieproject concreet vorm te geven. Moeilijke thema’s als gender, duurzaamheid en kinderrechten blijven niet langer abstract, maar worden toegankelijk voor leerlingen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs Odisee

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.