ITEM METADATA RECORD
Title: Internationale handel in diensten en de positie van Vlaanderen
Authors: Belderbos, Rene
Roggeman, Tomas
Sleuwaegen, Leo
Van Hove, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Steunpunt Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking
Series Title: Onderzoeksrapport 2013-7 pages:1-40
Abstract: Dit rapport omvat een overzicht van de economische literatuur en beschikbare statistieken over het belang,de karakteristieken en de determinanten van de internationale dienstenhandel.
Binnen de mondiale ontwikkeling van de dienstenhandel worden specifiek de prestaties van België en Vlaanderen besproken. Bijzondere aandacht gaat uit naar de structuur, sofisticatie en toegevoegde waarde van de dienstenexport. Tot slot worden beleidsaanbevelingen ten aanzien
van de bevordering van de internationale concurrentiekracht van de dienstensector aangereikt.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Center of International Economics, Leuven
Department of Managerial Economics, Strategy and Innovation (MSI), Leuven
Research Centre for Globalization, Innovation and Competition, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Department of ECON-CEDON, Campus Brussels

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
InternationaleHandel.pdf Published 780KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.