ITEM METADATA RECORD
Title: Kleine Vlaamse Mythologieën
Authors: Baetens, Jan
Karel, Vanhaesebrouck
Brecht, Van Maele
Issue Date: 2014
Publisher: Het Balanseer
Abstract: De Vlaamse kwestie lijkt wel een gordiaanse knoop: taal, cultuur, geschiedenis, economie, politiek, rechtspraak en rechtvaardigheidsgevoel, allemaal zijn ze er onlosmakelijk mee verbonden. Doorheen die wirwar loopt echter nog een draad, bijna onvatbaar maar zeker niet onzichtbaar: die van de Vlaamse identiteit, als fictie én als realiteit. Maar wie of wat is die Vlaming? Wat betekent het om Vlaming te zijn (of zich Vlaming te voelen)? Hoe kan men Vlaming worden (of kan dat net niet)?

In een dertigtal vignetten analyseren de auteurs van dit boekje, soms kritisch, soms speels, maar altijd met liefde, de manier waarop ‘de’ Vlaming zichzelf toont in zijn of haar dagelijks gedrag: waar kijkt hij naar op televisie? hoe rijdt hij zijn gazon af? wanneer gaat hij graag op café? welke uitdrukkingen neemt hij graag in de mond? waarom leest hij (en niet alleen zij) zo graag ‘de boekskes’? Door te kijken naar wat de Vlaming doet (of net niet) en door te luisteren naar hoe de Vlaming spreekt (en wat hij misschien verzwijgt), proberen de auteurs door te dringen tot het ‘zijn’ van de Vlaming…

Jan Baetens doceert culturele studies aan de KU Leuven. Voor zijn bundel Cent fois sur le métier ontving hij de Prix triennal de poésie 2007 de la Communauté française de Belgique. Karel Vanhaesebrouck doceert over theater en cultuur aan de ULB en RITS. Hij is essayist en dramaturg. Brecht Van Maele is fotograaf, onder meer voor De Standaard, en publiceerde recent het fotoboek Taalgrens / Frontière Linguistique (Snoeck Publishers 2013).
ISBN: 978 90 7920 225 6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Literary Theory and Cultural Studies, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.