ITEM METADATA RECORD
Title: Vermogensbescherming van kwetsbare meerderjarigen via lastgeving
Authors: Van den Broeck, Ariadne # ×
Issue Date: Mar-2014
Publisher: Maklu
Host Document: Recht in beweging pages:291-303
Conference: VRG-Alumnidag edition:21 location:Leuven date:14 maart 2014
Abstract: De Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid introduceert een regime van buitengerechtelijke bescherming als alternatief voor het bewind. Dit regime is gebaseerd op de figuur van de lastgeving. Deze bijdrage geeft een beknopt overzicht van de regels over het toepassingsgebied van de buitengerechtelijke bescherming, de vorm, registratie en inhoud van de lastgeving, de hoedanigheid, opdracht en rechten en plichten van de lasthebber, de inwerkingtreding, controle en beëindiging van de lastgeving en haar impact op de handelingsbekwaamheid van de kwetsbare meerderjarige.
ISBN: 9789046606742
ISSN: 1876-6471
VABB publication type: VABB-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: AC-p
Appears in Collections:Rector Roger Dillemans Institute for Family Property Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Bijdrage Recht in beweging.pdf Published 893KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.