ITEM METADATA RECORD
Title: Aseksualiteit: empirische bevindingen en theoretische perspectieven
Authors: Van Houdenhove, E ×
Gijs, Luk
T'Sjoen, G
Enzlin, P #
Issue Date: 2013
Series Title: Tijdschrift voor Seksuologie vol:37 issue:2 pages:56-65
Abstract: In dit tweede artikel van een tweeluik over aseksualiteit wordt dieper ingegaan op empirische bevindingen en theoretische perspectieven met betrekking tot aseksualiteit.
De aseksuele populatie wordt gekenmerkt door een grote variatie in termen van relationele status, relationele ervaring, seksuele ervaring, seksueel gedrag, seksuele beleving en masturbatie. In de literatuur worden verbanden gerapporteerd met aspecten van seksueel functioneren (o.a. seksueel verlangen, subjectieve opwinding), biologische factoren (lengte, fysieke gezondheid), psychologische factoren (alexithymie, sociale terugtrekking) en sociodemografische factoren (o.a. geslacht, religie).
Theoretische verklaringsmodellen voor aseksualiteit kunnen in vier groepen worden onderverdeeld: ontwikkelingsmodellen (hechtingstheorie, exotic-becomes-erotic theorie, theorie rond verstoorde bijniermaturatie), motivationele modellen (incentive-motivation-theorie, biogedragsmatig model over liefde en verlangen), psychopathologische modellen (aseksualiteit als bijprocuct van schizoïde persoonlijkheidsstoornis of autismespectrumstoornis) en een seksueel orientatiemodel (aseksualiteit als vierde seksuele orientatie). Hoewel elk van deze modellen interessante perspectieven biedt, is er tot op heden geen empirische onderbouwing voor deze modellen.
Er is duidelijk behoefte aan meer onderzoek, waarbij we ervoor pleiten om het bestaande onderzoek aan te vullen met beeldvormingsonderzoek, hormonale analyses en psychofysiologisch onderzoek. ook de mogelijke impact van een traumatische seksuele voorgeschiedenis verdient onderzocht te worden. Verder kan een crossculturele vergelijking interessante inzichten bieden die tot een beter begrip van aseksualiteit kunnen leiden.
ISSN: 0167-5915
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Interfaculty Institute for Family and Sexuality Studies
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.