ITEM METADATA RECORD
Title: Schoon schip. Handleiding voor het courant onderhoud van waardevolle kerkinterieurs
Authors: Dubois, Marie Louise
Vernimme, Nathalie
Watteeuw, Lieve
Hoflack, Marijke #
Issue Date: 2001
Publisher: Monumentenwacht Vlaanderen
Abstract: Kerken zijn doorgaans geen musea. Toch zouden heel wat kerkinterieurs en liturgische voorwerpen niet misstaan in een museum. Zowel de kerkgangers als de erfgoedzorgers hebben alle baat bij een goed onderhouden kerk. Vocht, roet, stof, ... ontsieren niet alleen het interieur, maar versnellen ook de aftakeling. Regelmatig onderhoud kan veel schade voorkomen. Het is echter niet altijd eenvoudig de historische materialen op een correcte wijze te onderhouden. Hoe de diverse (kunst)voorwerpen en interieurelementen het best onderhouden kunnen worden, vind je in deze praktische handleiding.

De eerste druk van 'Schoon schip' was een uitgave van het voormalige Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie in samenwerking met Monumentenwacht Vlaanderen vzw. De publicatie kwam tot stand met de steun van de Afdeling Monumenten en Landschappen van de Vlaamse gemeenschap en dankzij de inhoudelijke bijdrage van de Monumentenwachtverenigingen van de vijf Vlaamse provincies.

http://www.monumentenwacht.be/publicaties/schoon-schip
ISSN: 90-5148-220-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.