ITEM METADATA RECORD
Title: Geen klimaataanpak zonder sociale herverdeling. Het Belang van Limburg
Authors: Kenis, Anneleen #
Issue Date: 30-Nov-2013
Abstract: De klimaattop in Warschau is mislukt. Alweer. Terwijl er tot enkele jaren geleden nog een sprankje hoop bestond dat we de klimaatverandering met zijn allen zouden tegengaan, is het scepticisme vandaag alomtegenwoordig. Onderlinge concurrentie, wedijver en economische groei is alles wat de klok slaat. Regeringen willen vooral de ‘eigen economie’ niet schaden, en dus wordt de hete patat steeds opnieuw doorgeschoven.
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Division of Geography & Tourism
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.