ITEM METADATA RECORD
Title: Een frisse wind door de kerk? Biedt het Angelsaksische initiatief Fresh Expressions of Church perspectieven voor ecclesiogenese in Vlaanderen?
Authors: Pulinckx, Liesbeth
Issue Date: 2014
Publisher: Halewijn
Series Title: Logos vol:9
Host Document: Aan zijn Rijk komt geen einde …?! Over de lege kerken in Europa edition:1e pages:123-135
Conference: Logos edition:9 location:Leuven date:05-05-2014
Abstract: Liesbeth Pulinckx belicht het Angelsaksische initiatief Fresh Expressions of Church en opent de vraag of een gedecentraliseerd kerkdenken ook perspectieven kan bieden voor gemeenschapsvorming in Vlaanderen.
ISBN: 978-908528-291-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Artikel LOGOS Liesbeth PulinckxDEF.docx"OA article" Published 163KbMicrosoft WordView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.