ITEM METADATA RECORD
Title: Thuis in Halle. Stadsmonitor Halle 2012
Authors: Vande Gaer, Eva
Winters, Sien
Issue Date: 2013
Publisher: HIVA-KU Leuven
Abstract: Een stad is permanent in beweging. Voor een stadsbestuur is het daarom belangrijk om een vinger aan de pols te houden. Hoe is het om in de stad te wonen, leven en werken? Zijn de wijken aangenaam en de huizen betaalbaar? Zijn er voldoende goede scholen en plaatsen voor kinderopvang? Beantwoordt het aanbod aan ontspanning en cultuur aan de verlangens? Welke initiatieven zijn er op vlak van energie en duurzaamheid? Voelen de inwoners zich voldoende betrokken bij het beleid dat hun stad voert en zijn ze ook fier op hun stad?

Met het project ‘Thuis in Halle’ wenst het stadsbestuur van Halle op een systematische en weldoordachte manier over dit alles informatie te verzamelen. De ‘Stadsmonitor’ van de 13 Vlaamse centrumsteden stond daarvoor model. HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven voerde in 2012 de nulmeting uit. Net zoals bij de stadsmonitor voor de centrumsteden haalden de onderzoekers informatie uit bestaande databanken. Ook de stadsdiensten leverden gegevens. De derde bron van gegevens zijn de resultaten van een enquête die werd verzonden naar 1500 inwoners van Halle.

In dit rapport worden de resultaten van de stadsmonitor Halle voor het jaar 2012 voorgesteld en besproken.
ISBN: 9789088360404
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
R1494_Thuis_in_Halle (1).pdf Published 4696KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.