ITEM METADATA RECORD
Title: De invloed van affectieve leraar-leerlingrelaties op het schools leren van leerlingen: Verschillen tussen basis- en voortgezet onderwijs
Authors: Roorda, Debora ×
Koomen, H.M.Y.
Spilt, Jantine L.
Oort, F.J. #
Issue Date: 2014
Publisher: Wolters-Noordhoff
Series Title: Pedagogische Studiën vol:91 issue:2 pages:97-112
Abstract: Samenvatting
Door middel van meta-analyse werd onderzocht hoe groot het verband is tussen affectieve leraar-leerlingrelaties en het schools leren van leerlingen in het basisonderwijs (BO) en voortgezet onderwijs (VO). Met betrekking tot affectieve kwaliteit werd apart aandacht besteed aan positieve (bijv. nabijheid) en negatieve aspecten van de relatie (bijv. conflict). Met betrekking tot leren werd onderscheid gemaakt tussen de schoolse betrokkenheid van leerlingen en het feitelijke presteren. De studie is gebaseerd op 63 studies in het BO (24385 leerlingen) en 31 studies in het VO (85197 leerlingen). Afzonderlijke meta-analyses zijn uitgevoerd voor positieve aspecten en betrokkenheid, negatieve aspecten en betrokkenheid, positieve aspecten en leerprestaties en negatieve aspecten en leerprestaties. De verbanden tussen positieve aspecten en betrokkenheid en positieve aspecten en prestaties waren sterker in het VO, terwijl de verbanden tussen negatieve aspecten en betrokkenheid en negatieve aspecten en prestaties sterker waren in het BO. Onverwachts waren de verbanden tussen leraar-leerlingrelaties en schools leren sterker voor oudere dan voor jongere leerlingen. De resultaten voor het VO leverden een sterkere ondersteuning voor de academisch-risico theorie dan de resultaten voor het BO.
Description: Abstract
The influence of affective teacher-student relationships on students’ learning behaviors: Differences between primary and secondary schools A meta-analytic approach was used to investigate the associations between affective teacher-student relationships and students’ learning behaviors for primary and secondary schools separately. Results were based on 63 primary school (24,385 students) and 31 secondary school studies (85,197 students). Separate analyses were conducted for positive aspects of the relationship and engagement, negative aspects and engagement, positive aspects and achievement, and negative aspects and achievement. Associations between positive aspects and engagement and positive aspects and achievement were stronger in secondary school studies, whereas associations between negative aspects and engagement and negative aspects and achievement were stronger in primary school studies. Unexpectedly,
effects of teacher-student relationships were stronger for older students. Results for secondary school studies offered more support for the academic risk hypothesis than results for primary school studies.
ISSN: 0165-0645
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context
Experiental Education
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science