ITEM METADATA RECORD
Title: Wie profiteert van Taakspel? De effecten van Taakspel bij kinderen met verschillende risicoprofielen
Authors: Spilt, Jantine L. ×
Koot, H.M.
Van Lier, P.A.C #
Issue Date: 2013
Series Title: Kind en Adolescent vol:34 issue:4 pages:195-207
Abstract: Het doel van deze studie was te onderzoeken of groepen kinderen met verschillende risicoprofielen verschillend reageren op het universele, klassikale preventieprogramma Taakspel. Taakspel werd uitgevoerd in groep 3 en 4 als onderdeel van een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek waarin 759 basisschoolleerlingen participeerden. De invloed van Taakspel op de ontwikkeling van externaliserend en internaliserend probleemgedrag van groep 2 (voormeting) t/m groep 4 werd in kaart gebracht op basis van vier metingen. Op basis van combinaties van kindfactoren, relaties met leeftijdsgenoten, gezinsfactoren en maatschappelijke factoren werden zes subgroepen geïdentificeerd die verschillend waren wat betreft risicoprofiel aan het begin van de studie. Taakspel bleek effectief bij kinderen met een laag-risicoprofiel. Taakspel was ook effectief bij kinderen met emotionele problemen en bij kinderen die het slachtoffer van pesten waren. Taakspel was echter niet effectief bij kinderen met gezinsproblemen en bij kinderen met een combinatie van bovengemiddelde tot zeer hoge niveaus van gedrag- en sociale problemen voor aanvang van de interventie.
ISSN: 0167-2436
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2013_Persbericht 2013 VU_Taakspel.pdfPersbericht Published 66KbAdobe PDFView/Open
2013_Taakspel_Spilt et al_KA_self-archiving preprint.pdfArtikel Wie profiteert van Taakspel - Spilt et al Published 396KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.