ITEM METADATA RECORD
Title: People, things, ecologies. Een scenario voor een veranderend medialandschap
Authors: Hendriks, Niels
Huybrechts, Liesbeth
Issue Date: 2008
Publisher: Chips vzw
Host Document: Citizen Journalists edition:1 pages:3-7
Abstract: We benadrukken het feit dat de zogenaamde burgerjournalistiek zich in relatie tot de mainstream media plaatst door zich er tegen af te zetten, om de relationele aard van het medialandschap in de verf te zetten. De geregeld gehanteerde “harde” dichotomie tussen burgermedia en mainstream media is een gemakkelijk, maar misschien verouderd beeld van hoe het medialandschap zich structureert. Men kan beter spreken over een zich voortdurend verschuivend medialandschap. Media manifesteren zich – en hebben dat historisch altijd gedaan - in verschillende variëteiten die in relatie met elkaar staan. Het telkens in vraag stellen van die relaties leidt dan tot verandering en vernieuwing van dat geheel wat we media noemen.
URI: 
ISBN: 9789081507301
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb-p
Appears in Collections:Institute for Media Studies
Literary Theory and Cultural Studies, Leuven
LUCA School of Arts
Audiovisuele kunsten LUCA-Fac.Kunsten

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
citizen journalismv2.pdf Published 114KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.