ITEM METADATA RECORD
Title: Wanneer een theoretisch schuldonbekwame minderjarige werkelijk schuldonbekwaam blijkt te zijn (noot onder jeugdrechtbank Kortrijk 8 augustus 2013)
Authors: Hespel, Sabien # ×
Issue Date: 2013
Publisher: De Boeck & Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten issue:4 pages:411-414
ISSN: 1377-2104
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Social Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.