ITEM METADATA RECORD
Title: Aan de slag met beelden en geluiden
Authors: Decin, Greet ×
Mazarese, Chris
Vanuytven, Nele #
Issue Date: Mar-2012
Publisher: Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs
Series Title: Kleuters & Ik vol:28 issue:3 pages:15-18
Abstract: Doekatern: Om de onderstaande activiteiten (zowel zonder als met audiovisuele materialen) te doen slagen is het van belang dat je als kleuteronderwijzer tijdens de kringmomenten voor een speelse en uitdagende motivering en terugkoppeling zorgt. Daarnaast ligt bij elk van deze activiteiten de klemtoon op het ontdekken, het ervaren, het beleven, het zich uitdrukken. Het proces is dus belangrijk, veel meer dan het (technische) resultaat. Audiovisuele materialen zijn een middel om kleuters gericht te leren luisteren en kijken en tot expressie te brengen.
ISSN: 0773-4700
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Department of Teacher Training - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
1011 Doekatern kleuters en ik versie 30 augustus.doc Published 67KbMicrosoft WordView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.