ITEM METADATA RECORD
Title: Uw energiefactuur onder de loep: Aardgas
Authors: Vints, Wim ×
Marien, Herman #
Issue Date: 21-Feb-2014
Publisher: V.Z.W. Proeftuinnieuws
Series Title: Proeftuinnieuws vol:24 issue:4 pages:37-39
Abstract: In de glastuinbouwsector wordt in grote mate gebruik gemaakt van aardgas om op een economisch verantwoorde manier te verwarmen. Net zoals elektriciteit, heeft aardgas een netwerk aan leidingen en andere infrastructuur nodig om getransporteerd te kunnen worden van de producerende landen (bv. Rusland, Nederland…) tot bij de verbruikers, uw gasketel of wkk. De kosten van deze infrastructuur worden door middel van bijkomende distributie- en transporttarieven verdeeld en verrekend naar de eindafnemer. Dit artikel heeft als doel om de herkomst van deze tarieven te situeren.
ISSN: 0777-9844
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
artikel-gaskosten-proeftuinnieuws.pdfDraft version as accepted by publisher Published 672KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.