ITEM METADATA RECORD
Title: Transformationele politiek: in dialoog over een veerkrachtige samenleving
Authors: Peeters, Jef # ×
Issue Date: Dec-2011
Series Title: Oikos : Forum voor Sociaal-Ecologische Verandering issue:59 pages:60-69
Abstract: Een dik jaar geleden verscheen mijn boek "Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling". Sindsdien heb ik op heel wat plaatsen de kans gekregen om daarover van gedachten te wisselen, onder meer in een interview voor Oikos (nr.56) en een mede door Oikos georganiseerd debat in Gent. Dat laatste vormde de basis voor drie discussiebijdragen in Oikos 58. Omdat fundamentele discussies nooit definitief beslecht kunnen worden, wil ik hier graag ingaan op de bijdragen van An De Bisschop en Bart Van Bouchaute. De kern van mijn betoog ligt in de stelling dat de transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving ook om een transformatie van het politieke vraagt.
ISSN: 1372-3642
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Social Work - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
PeetersJef_Oikos59_2011_Transformationele_politiek_Oikos59.pdf Published 305KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.