ITEM METADATA RECORD
Title: De Kracht van Human Resources: Handboek Strategisch Humanresourcesmanagement
Authors: Maes, Guido
Issue Date: 2010
Publisher: Acco
Abstract: Het belang van Strategisch HR wordt momenteel door iedereen erkend. In de argumenten die daarvoor worden aangehaald kunnen de meeste belanghebbenden zich meestal wel vinden. De problemen duiken echter op wanneer men dit beleid in de partkijk wil omzetten. De opzet van de eerste editie van die boek was dan ook om HR verantwoordelijken een aantal conceptuele en praktische modellen aan te rijken waarmee zij in hun organisatie aan de slag zouden kunnen gaan.
Ondertussen heeft De Kracht van Human Resources zijn nut bewezen zowel voor de man/vrouw in de praktijk als voor al degene die een opleiding volgen in HR management.
In deze tweede editie worden een aantal thema’s verder uitgediept en verrijkt met bestaande en nieuwe inzichten. Op die manier groeit dit werk verder uit tot een echt handboek voor Strategisch HR.
Speciale aandacht krijgt de manier waarop HR een antwoord kan geven op de steeds complexer wordende context waarin zowel organisaties als managers moeten opereren. Daarbij wordt onder andere gezocht naar de wijze waarop de literatuur en het onderzoek over HR een antwoord geven op de politieke en ethische kwesties die zich nu zo actueel op de voorgrond dringen. Het blijkt immers duidelijk dat HR niet neutraal kan toekijken hoe de drang naar steeds meer groei en winst bepaalde aberraties veroorzaakt. Voor HR is dan ook een rol weggelegd niet alleen als bewaker van het welzijn van de leden van de organisatie maar van haar relatie met de externe omgeving.
De rode draad in het boek blijft de manier waarop HR toegevoegde waarde kan leveren bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie. Deze meeste modellen dragen op een of andere manier bij tot dit objectief. Maar dit mag niet leiden tot een strakke ondergeschiktheid van HR aan de organisatiestrategie. HR moet ook opkomen voor haar eigen waarden en eventueel zelfs tegen de gangbare stromingen in bepalen wat goed is voor de belangrijkste activa van een organisatie, namelijk de personeelsleden.
ISBN: 9789033462634
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa-p
Appears in Collections:Department of Business and Management Studies - UC Leuven
Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.