ITEM METADATA RECORD
Title: Zijn we er wel rijp voor?
Authors: Van Nieuwenhuyse, Dries # ×
Issue Date: 1-Nov-2013
Publisher: CxO Media BV
Series Title: CFO Magazine vol:november 2013 pages:30-31
Abstract: Business Intelligence maturiteitsmodel als een startpunt voor een beleidsondersteuning op maat.
Beslissingen zijn bijna even divers als beslissingsnemers, maar toch probeert de beleidsondersteuningiedereen zoveel mogelijk in een vaste procedures of een formats te duwen.Uniformiteit is meestal niet de meest effectieve aanpak en doorgaans enkel vanuit efficientieoogpunt interessant. Is efficientie hier de juiste keuze of net niet? Kunnen we de beleidsondersteuningafstemmen op de noden van de gebruikers?
ISSN: 1570-5463
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
201311 CFO Magazine - Zijn we er wel rijp voor.pdf Published 1105KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.