ITEM METADATA RECORD
Title: De nieuwe rol van de CIO
Authors: Van Nieuwenhuyse, Dries ×
Visterin, William #
Issue Date: 1-Apr-2013
Publisher: Minoc Business Press NV
Series Title: Smart Business Strategies vol:134 pages:16-17
Abstract: De CIO is tot nu toe veelal bezig geweest met het bouwen van systemen die er op gericht zijn om transacties vast te leggen. Data wordt daarbij pas opgeslagen nadat iemand op de ENTER-toets heeft gedrukt, waarop heel wat processen in gang schieten om de transactie af te handelen. Meer en meer zullen CIO’s zich bezig dienen te houden met systemen die proactief zijn en die voorwaarts kijken. Door de nieuwe uitdaging van big data wordt het stilaan tijd voor een mentale shift. Tijd om de rol van de CIO eens in vraag te stellen?
ISSN: 1378-787X
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Smart Business Strategies 135 Nieuwe rol van de CIO dries van nieuwenhuyse.pdf Published 1214KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.