ITEM METADATA RECORD
Title: V-ICT-OR gaat naar OSLO
Other Titles: Een datastandaard voor lokale besturen
Authors: Buyle, Raf * ×
Tubbax, Hans * #
Issue Date: 1-Apr-2013
Publisher: Vanden Broele
Series Title: Stuur. Onafhankelijk tijdschrift voor lokale leidinggevenden vol:Jaargang 2 issue:2 pages:20-23
Abstract: Gemeenten staan voor gigantische uitdagingen: een betere dienstverlening realiseren en voldoen aan het BBC-decreet enerzijds, en anderzijds ook bezuinigen. Een groot struikelblok hierbij is de versnippering van informatie, zowel tussen verschillende overheden als binnen de eigen lokale overheid zelf. Met het OSLO project wil de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) dé datastandaard ontwikkelen voor lokale besturen. Deze standaardisatie maakt het mogelijk om gegevens op een eenduidige manier te ontsluiten. En kijk, net dat is nodig voor BBC en voor een betere, efficiëntere dienstverlening.
URI: 
ISSN: 2034-9238
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
V-ICT-OR_artikel_OSLO_draft.pdf Published 150KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.