ITEM METADATA RECORD
Title: Voorbij de tegenstelling tussen vrouwenrechten en cultuur. Pleidooi voor een cultuursensitieve benadering van eergerelateerd geweld
Authors: Withaeckx, Sophie ×
Coene, Gily #
Issue Date: 2011
Publisher: Uitgeverij Aksant
Series Title: Tijdschrift voor Genderstudies vol:14 issue:1 pages:7-19
Abstract: Eergerelateerd geweld is recentelijk een onderwerp van veel discussie geworden in verschillende Europese landen. Zowel in populaire, institutionele als academische betogen, wordt eergerelateerd geweld dikwijls beschreven als een traditionele culturele praktijk, en een onvermijdelijk gevolg van de in Europa "geïmporteerde" normen en waarden van migranten. Op basis van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek in België, worden de gevolgen van het conceptualiseren van eergerelateerd geweld als een culturele praktijk kritisch bekijken. Aangezien ook een cultuurblind universalistisch perspectief ontoereikend blijkt, wordt gesteld dat cultuur wel degelijk een rol speelt in het begrijpen van de specifieke dynamieken van eergerelateerd geweld in de migratiecontext. In navolging van recente feministische theorievorming, dient cultuur echter begrepen te worden als heterogeen en identiteit als flexibel, waardoor niet een culturalistische, maar een cultuurgevoelige benadering van eergerelateerd geweld wordt voorgesteld. Eergerelateerd geweld verschijnt hierin niet als de manifestatie van een homogene, onveranderlijke 'traditionele' cultuur, maar als een contextueel-specifiek antwoord van sommige individuele migranten op de uitdagingen die hen gesteld worden in de migratiecontext.
ISSN: 1388-3186
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.