ITEM METADATA RECORD
Title: Wat is er mis met huren?
Authors: Winters, Sien # ×
Issue Date: 2013
Publisher: Larcier
Series Title: Financieel Forum: Bank- en Financiewezen / Forum financier. Revue Bancaire et Financier issue:6 pages:480-488
Abstract: Er zijn vele voordelen verbonden aan het bezitten van een eigen woning. Het beleid heeft eigen woningbezit ook altijd sterk mee gesteund. Het resultaat is dat vandaag drie kwart van de Vlaamse bevolking een eigen woning bewoont. Maar de gevolgen hiervan laten zich voelen, in een krimpende private huurmarkt, die in toenemende mate zwakke groepen huisvest. Nochtans kan een goed werkende huurmarkt een sterke pijler van de woningmarkt zijn en een troef voor tewerkstelling en economie. Vraag is dan ook of we ons niet moeten herbezinnen over de plaats die we de private huurmarkt willen geven in het Vlaamse wonen. In dit artikel proberen we met cijfers en feiten uit te leggen wat zich de voorbije decennia heeft afgespeeld op de verschillende deelmarkten van de Vlaamse woningmarkt en wat de uitkomsten daarvan zijn voor het huidige wonen.
ISSN: 1376-7720
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Wat is er mis met huren B&F.pdf Published 420KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.