ITEM METADATA RECORD
Title: Taalkunde met een ranzig randje: wetenschap en ideologie in het Noordnederlandse debat over de oorsprong en het statuut van de indianen (1641-1644)
Authors: Van Houdt, Toon
Laes, Christian
Issue Date: 2013
Publisher: Peeters
Series Title: Orbis Linguarum vol:3
Host Document: De tuin der talen. Taalstudie en taalcultuur in de lage landen, 1450-1750 pages:125-152
ISBN: 978 90 429 2939 5
VABB publication type: VABB-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Latin Literature

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.