ITEM METADATA RECORD
Title: Het recht van de minderjarige verdachte op bijstand van een advocaat bij het verhoor: enkele bijzonderheden
Authors: Huysmans, Joost # ×
Issue Date: Dec-2013
Publisher: De Boeck & Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten issue:4 pages:386-392
ISSN: 1377-2104
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.