ITEM METADATA RECORD
Title: Andere overheid in het buitenland: Inrichting van de centrale overheid. Een internationale vergelijking
Authors: Steen, Trui
van den Berg, C.F.
van der Meer, F.M.
Overeem, P.
Toonen, Th.A.J. #
Issue Date: 2005
Publisher: Universiteit Leiden
Description: i.o.v. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Leiden: Universiteit Leiden
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.