ITEM METADATA RECORD
Title: Het veranderingsmanagement in Beter Bestuurlijk Beleid tegen de achtergrond van de ‘La Relève’ veranderingen in Canada
Authors: Andriessen, Maarten
Hondeghem, Annie
Pelgrims, Christophe
Steen, Trui
Issue Date: 2003
Publisher: die Keure
Host Document: Tussen Bestuurskunde en Bestuurspraktijk. Bijdragen voor duurzaam besturen in Vlaanderen. Jaarboek 2002 pages:207-224
ISBN: 9789059581005
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Public Governance Institute
Academic Centre for Nursing and Midwifery

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.