You are here: Lirias Odisee Odisee General
ITEM METADATA RECORD
Title: Kenmerken van een goede onderzoeksvraag
Authors: De Meester, Kurt
Dieussaert, Kristien
Smits, Dirk
Issue Date: 13-May-2013
Publisher: Associatie KU Leuven
Conference: Studiedag Praktijkgericht Onderzoek location:Mechelen - Brussel date:13 mei 2013
Abstract: Een onderzoek begint met een idee. Maar hoe kom je tot een onderzoeksidee? Hoe vertaal je het oorspronkelijk idee in een onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag heeft richting aan en is tegelijk de toetssteen voor je onderzoeksproces. In deze sessie lichten we onderzoeksidee, aanleiding, doelstelling, probleemstelling en uiteindelijke onderzoeksvraag toe.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Odisee General
Diensten Onderwijs en Studentenbeleid: miscellaneous - TM M
Laboratory for Experimental Psychology
Algemene Diensten - UC Leuven
Clinical Psychology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.