ITEM METADATA RECORD
Title: Tijdelijk gebruik van ‘pauzelandschappen’
Authors: De Smet, Aurelie # ×
Issue Date: May-2009
Publisher: Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Departement Architectuur
Series Title: Reflections vol:10 pages:170-185
Abstract: Deze bijdrage werd geschreven bij de opstart van het vierjarige onderzoek
“Tijdelijk gebruik van ‘pauzelandschappen’, als eerste stap naar herwaardering
en revitalisatie.” Dit onderzoek wordt door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betoelaagd in het kader van het onderzoeksprogramma “Prospective
Research for Brussels”. Promotor van dit onderzoek is dhr. Kees Doevendans,
universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Eindhoven -
Faculteit Bouwkunde en Hoogleraar Stedenbouw aan de Hogeschool voor
Wetenschappen en Kunst, Sint Lucas - departement architectuur.
Bedoeling van de paper is het kader van het onderzoek toe te lichten (zonder
specifiek in te gaan op de Brusselse context). Eerst wordt kort geschetst wat
de rol / plaats is van tijdelijk gebruik in onze samenleving en in de planning
(in theorie en in de praktijk). Daarna proberen we de kenmerken van tijdelijk
gebruik uiteen te zetten; we bespreken de tijdsdimensie, de plek en de gebruikers.
Ten slotte wordt het beleidsgerichte aspect van het onderzoek belicht.
Centrale stelling is dat tijdelijk gebruik door de overheid zou kunnen worden
ingezet als middel om aan de stad meer dynamiek en aantrekkingskracht
te geven. De lege plekken bieden niet alleen tal van opportuniteiten voor tijdelijk
gebruik, maar ook omgekeerd is het mogelijk dat dit tijdelijke gebruik
een belangrijke bijdrage levert aan toekomstige ontwikkelingen op deze sites.
Doelstelling van het onderzoek is aanbevelingen te formuleren over de manier
waarop en door middel van welke instrumenten tijdelijk gebruik door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingezet zou kunnen worden als middel voor
stedelijke vernieuwing.
URI: 
ISSN: 1784-7052
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Architecture, Campuses Sint-Lucas Brussels and Ghent
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.